CONDICIONS GENERALS DE LA TRANS TERUEL 

A.- S’estableixen les següents Condicions Generals de la Trans Teruel.

  1. TRANS TERUEL és una ruta circular de 5 a 10 dies per Btt / Gravel i en cap cas és una competició. Atès que l’organització NO ES FA RESPONSABLE dels possibles accidents o eventualitats que sorgeixin, amb la contractació s’hi inclou l’assegurança obligatòria. Aquesta assegurança serà inclosa en les condicions que estableix la legislació actual, independentment de les assegurances que el client pugui tenir ja contractades (també federatives).

  2. El client es compromet a respectar el medi natural, conduint amb responsabilitat per no malmetre’l. Alhora, es compromet a respectar la flora i fauna, a no alterar ramats i a tancar els passos/portes de bestiar respectant les indicacions dels propietaris dels terrenys de pas. Atès que part del recorregut transcorre per l’Espacio Protegido de Pinares del Ródeno cal tenir molta cura en el respecte de l’entorn natural, els vianants i altres visitants. Els vianants sempre tenen preferència de pas.

  3. TRANS TERUEL és una marca registrada propietat de GuiesBtt.cat que només es pot contractar a través de l’Agent de Viatges de GuiesBtt.cat, situat al 08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona). Tel. 610 355 736. info@guiesbtt.cat, d’ara endavant, GuiesBtt.cat.

  4. Per fer la reserva cal omplir el Formulari de Consulta (pestanya Reserves i Preus). O enviar un correu a rutes@guiesbtt.cat indicant a l’assumpte «RESERVA». Com a resposta rebreu un «Document de Reserva» amb les condicions amb aquesta finalitat. Tanmateix, la reserva no serà vàlida fins que no s’hagi efectuat el pagament de 50% (Reserva) del total, abans de 30 dies naturals de la sortida. La resta del pagament serà abans dels 15 dies de la sortida. La realització de la reserva en menys de 30 dies naturals a la data de sortida no garanteix la disponibilitat d’allotjament.

  5. S’haurà d’haver efectuat prèviament el pagament ÍNTEGRE del total per a fer la Trans Teruel Btt.

 

B.- Opcions i modalitats.

 
B.1. Hi ha dues opcions de ruta:
 
B.2. Tanmateix, hi ha dues modalitats de ruta:
  • Ruta “normal”.

Inclou els serveis d’allotjament (habitació doble) i els règims especificats a les pàgines web de 8 i de 7 dies corresponents. També els tracks i mapes de la ruta. A més del transport d’equipatge diari així com l’assegurança obligatòria anteriorment esmentada.

  • Ruta “amb assistència” o “assistida”.

Inclou els serveis d’allotjament (en habitació doble) i en els règims especificats a les pàgines web de 8 i 7 dies corresponents. També els tracks i mapes de la ruta. I evidentment, inclou un vehicle d’assistència durant tota la ruta amb un conjunt d’eines mínimes diverses i alguns recanvis indispensables (càmeres, cadenes, cables de canvi,…). A més de ser el vehicle encarregat del transport d’equipatge, també s’encarregarà de preparar alguns pícnics durant la ruta (sobretot a les etapes de Mora a Villel i de Villel a Albarrasí). Aquest vehicle no seguirà el grup durant els trams no asfaltats però sí que coincidirà amb el grup en diverses cruilles de carreteres i camins asfaltats.

Les propostes no inclouen, per defecte, en cap cas,

  • Begudes, cafès, extres i licors no inclosos als menús.
  • Bicicleta / E-Bike (veure Preus i Reserves).
  • Cambra individual (veure Preus i Reserves).
  • Dinar.
  • Assegurança Esportiva amb Cancelació Opcional. (veure Preus i Reserves).
  • Lloguer GPS (veure Preus i Reserves).
  • Allotjament nit extra (veure Preus i Reserves).

 

RESUM DE CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE

CONDICIONS GENERALS DE CONTRATACIÓ

Regulació jurídica aplicable. La relació contractual entre l‟agència organitzadora i el client es regeix per les clàusules del contracte de viatge combinat. També per la fitxa tècnica del viatge que en detalla el contingut definitiu. I en tercer lloc per les presents condicions generals, totes redactades de conformitat amb el que disposa la reglamentació catalana de les agències de viatge.

 

INSCRIPCIONS Trans Teruel

En el moment de la inscripció cal dipositar com a mínim un 50 % de l’import total del viatge. Per tant, no es considera cap reserva conforme, fins que es faci el dipòsit. A partir d´aquest moment; en cas de cancel·lació per part del client, incorrerà en el pagament d’un 5% de despeses de gestió, més les despeses d’anul·lació si n’hi hagués. L’import restant haurà de pagar-se com a mínim 15 dies abans de la sortida, llevat que s’especifiqui el contrari al pressupost/confirmació de reserva.

Quan una persona inscrigui els altres, assumeix en nom seu totes i cadascuna de les implicacions especificades en aquestes condicions generals.

PREUS

Qualsevol variació en el preu dels diversos proveïdors podrà comportar una revisió del preu final, sempre que produeixi abans dels 20 dies de la sortida (Segons l’article 20 del Decret 168/1994). Aquestes modificacions seran notificades al consumidor, qui, en cas que la modificació superi el 15% del preu del viatge, tindrà dret a desistir sense cap penalització, o acceptar la modificació del contracte. En cap cas no es revisaran a l’alça els preus dins dels 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge, respecte a les sol·licituds ja realitzades i confirmades.

 

DOCUMENTACIÓ

Tots els passatgers inscrits al viatge, són responsables de tenir en regla la documentació necessària  (DNI, passaport, visat, mesures sanitàries…). GuiesBtt.cat actua com a informador, però és responsabilitat del client disposar dels documents necessaris. En cas que per manca o incorrecció de la documentació necessària el client es veiés obligat a cancel·lar o abandonar el viatge, l’agència aplicarà les condicions assenyalades a l’apartat d’anul·lacions.

A causa de les condicions especials de contractació dels viatges en bicicleta, per norma general (llevat que s’especifiqui el contrari en el pressupost realitzat) s’estipulen les següents condicions d’anul·lació.

 

CONDICIONS D’ANUL·LACIÓ

 • 60 a 31 dies abans de la sortida: el 20% de l’import total del viatge
 • 30 a 21 dies abans de la sortida: el 50 % de l’import total del viatge
 • 20 a 11 dies abans de la sortida: el 75 % de l’import total del viatge
 • 10 dies abans de la sortida: 100% de l’import total del viatge

 

RESPONSABILITATS

L’agència organitzadora declara explícitament que actua com a intermèdia entre els viatgers i les entitats o persones que faciliten els serveis contractats. El CLIENT és informat i accepta en nom de tots els viatgers inclosos a la reserva les peculiars característiques del viatge alternatiu amb activitats de «risc» que adquireix. Reconeix que l’agència de viatges ha estat correctament informat sobre els perills de la pràctica de l’activitat esportiva a realitzar i que assumeix el risc sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Declara estar en disposició de les habilitats i capacitats necessàries per a una pràctica segura i responsable, declinant qualsevol responsabilitat sobre GuiesBtt.cat i els seus proveïdors de les possibles conseqüències que la seva mancança i/o mala pràctica poguessin derivar.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Accedir a la POLÍTICA DE PRIVACIDAD